13. februar overleverte universitets- og høyskolelovutvalget sin utredning til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. NOUen inneholder forslag til ny lov for universiteter og høyskoler. Utvalget har gjort en grundig vurdering av alle sider av universitets- og høyskoleloven, og foreslår flere endringer. Utvalget har også vurdert grenseflatene mellom universitets- og høyskoleloven og lov om studentsamskipnader. Leder av utvalget, Helga Aune, presenterte NOUen.

Her er lenke til Helga Aunes presentasjon.