Utvalget har både juridisk og økonomisk kompetanse, og kompetanse knyttet til ledelse og styring. Studentene er også representert i utvalget. Medlemmene har høy kunnskap om universitets- og høyskolesektoren, og om arbeids- og samfunnsliv generelt. Utvalgsmedlemmene kommer fra ulike deler av landet.