Dette er det andre møtet mellom utvalget og Samskipnadsrådet.