Utvalgsleder Aune innledet møtet med å fortelle om arbeidet til utvalget. De fire hovedsammenslutningene holdt deretter hvert sitt innlegg. De fremmøtte hadde interessante diskusjoner om utfordringer for ansatte ved UH-institusjoner. Blant temaene som ble diskutert var arbeidsmiljø, stillingsvern, stillingsstruktur og karriereløp, medbestemmelse for de ansatte, bruken av midlertidig ansettelser og rekrutteringspolitikk.

Det ble understreket at konkurranseevnen til UH-institusjonene blir viktig i fremtiden. En forutsetning for god konkurranseevne er trygge og gode arbeidsplasser.

Utvalget mottok mange innspill som tas med i arbeidet.