Utvalgsleder Helga Aune innledet møtet med å fortelle om utvalgets arbeid og mulige utfordringer knyttet til regelverket om ansettelse. Universitets- og høyskolerådet, fagforeningene, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Komitéen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning og Stipendiatorganisasjonene holdt deretter forberedte innlegg. Utvalget mottok mange nyttige og konstruktive innspill, og det ble en god diskusjon om ansettelse og karriere i akademia. Flere av innspillene er lagt ut på nettsiden under fanen Gi innspill.

Invitasjon og program

Deltagerliste