80 studenter og andre interesserte deltok på det åpne møtet på Juridisk fakultet i Bergen. Utvalget fikk innspill til endringer om temaer som læringsmiljø og læringsmiljøutvalg, studentdemokrati, regler om opptak til høyere utdanning, eksamen og vurdering, regler om sensur og klage, skikkethet, sanksjoner for institusjoner som bryter regelverket og studentsamskipnader. Møtet ble strømmet, og filmen kan fortsatt sees på utvalgets nettside.

Utvalget oppfordret studentene til å sende skriftlige innspill til uhlovutvalget@kd.dep.no også etter møtet, eller legge dem direkte på nettsiden under fanen Gi innspill.

 

 

Sammendrag av innspillene til utvalget

Invitasjon og program

Påmeldte