Program

13. juni:

Omvisning på Samisk høgskole og samtale

14. juni:

0900-0930: Velkommen
0930-1015: Sametingets melding
1015-1130: Om universitets- og høyskoleloven og Samisk høgskoles utfordringer
1130-1230 Lunsj
1230-1330: Oppsummering