Hun la spesielt vekt på fremdriftsplanen og hvilke tema utvalget skal behandle når, for å skape forutsigbarhet for utdanningsinstitusjoner som ønsker å komme med innspill til lovutvalget.

Universitets- og høyskolerådet (UHR) har allerede gitt skriftlige innspill til lovutvalget, men viste stor interesse på møtet for å komme med flere innspill. UHR – Administrasjon er UHRs fellesstrategiske enhet for administrative fellesoppgaver innenfor medlemsinstitusjonenes forvaltningsområde.