NOUen inneholder forslag til ny lov for universiteter og høyskoler. Utvalget har gjort en grundig vurdering av alle sider av universitets- og høyskoleloven, og foreslår flere endringer. Utvalget har også vurdert grenseflatene mellom universitets- og høyskoleloven og lov om studentsamskipnader. Leder av utvalget, Helga Aune, presenterte NOUen.

Her er lenke til Helga Aunes presentasjon.

Helga Aune og Henrik Asheim. Foto: Therese Sofie Aasen.