Sektorjuristene diskuterte den praktiske anvendelsen av en rekke bestemmelser i universitets- og høyskoleloven, og kom med mange nyttige innspill til utvalget. UH-juristene opplever utfordringer knyttet til bestemmelsene om blant annet sanksjonering av studenter ved fusk, forstyrrende adferd og uskikkethet, vurdering-, sensur og klage og rett til dekning av advokatutgifter. Det var stor oppslutning om møtet, som la opp til en god dialog mellom juristene i sektoren. Også Kunnskapsdepartementet og noen av studentombudene var representert på møtet