Aune la i møtet spesielt vekt på fremdriftsplanen til lovutvalget og hvilke tema utvalget skal behandle når. Målet er å skape forutsigbarhet for utdanningsinstitusjoner som ønsker å komme med innspill til lovutvalget. Universitets- og høyskolerådet (UHR) har allerede gitt skriftlige innspill til lovutvalget, men viste stor interesse på møtet for å komme med flere innspill. UHR – Administrasjon er UHRs fellesstrategiske enhet for administrative fellesoppgaver innenfor medlemsinstitusjonenes forvaltningsområde.