Alle de 14 studentsamskipnadene er representert på det årlige møtet. Aune redegjorde for utvalgets arbeid, særlig den delen av mandatet som handler om studentvelferd og studentsamskipnader.

Utvalget fikk enkelte innspill fra studentsamskipnadene. Utvalgsleder ønsket velkommen ytterligere innspill fra studentsamskipnadene om hvordan regelverket fungerer i dag og om det er behov for endringer.