Målet var å informere om utvalgsarbeidet og få innspill fra fagforeningene om tema knyttet til ansettelse og karrieremuligheter, som reguleres av universitets- og høyskoleloven.

Utvalgsleder innledet om arbeidet til utvalget, og de fire hovedsammenslutningene holdt deretter hvert sitt korte innlegg. De fremmøtte hadde interessante diskusjoner om utfordringer for ansatte ved UH-institusjoner. Blant temaene som ble diskutert var blant annet arbeidsmiljø, stillingsvern, stillingsstruktur og karriereløp, medbestemmelse for de ansatte, bruken av midlertidig ansettelser og rekrutteringspolitikk.

Det ble understreket at konkurranseevnen til UH-institusjonene blir viktig i fremtiden. En forutsetning for god konkurranseevne er trygge og gode arbeidsplasser.

Utvalget mottok svært mange gode innspill som tas med i det videre arbeidet.