For detaljert program, gå inn på UHR-Kunst, design og arkitekturs hjemmeside:

https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-kunst-design-og-arkitektur/moter-og-konferanser/