Utvalgsleder Helga Aune var til stede på den årlige kontaktkonferansen mellom myndigheter og UH-sektoren.