Utvalget møtte universitetsdirektør ved UiA, Seunn Smith-Tønnessen, som holdt en innledning om styring og autonomi fra universitetets perspektiv, og om universitetets rolle i regionen. Smith-Tønnesen presenterte også innspill til utvalgets arbeid. Utvalget fikk videre møte leder i Eyde Cluster, Lars Petter Maltby, dekan Kristin Wallevik, professor Arne Isaksen og førsteamanuensis Tor Helge Aas, som alle redegjorde for samarbeid og innovasjon i møtet mellom akademia og næringsliv i Agder.

Utvalget var videre invitert til Mechatronics Innovation Lab (MIL), et aksjeselskap eid av UiA og Norce. MIL er et senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og beslektede fagområder, og ligger på universitetets campus i Grimstad. Daglig leder Bernt Inge Øhrn fortalte om ideen bak MIL, opprettelsen av selskapet og hvordan MIL jobber for å fremme innovasjon på tvers av ulike bransjer innen industrien. Utvalget fikk også en omvisning i MILs lokaler, som huser over 50 ulike teknologier.