UH-institusjonenes autonomi og hvordan universitets- og høyskoleloven bør ta høyde for å sikre autonomien, vil også være tema på møtet. Utvalget skal blant annet møte ledelsen ved Universitetet i Agder.