Et annet aktuelt område som kan bli tema på møtet er etter- og videreutdanning og målet om å lære hele livet. Utvalget planlegger å møte relevante aktører i Tromsø disse dagene.