Viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland, holdt en innledning om UH-institusjonenes posisjon i regional utvikling – belyst gjennom UiT. Eikeland presenterte nyttig statistikk for utvalget, som på bakgrunn av presentasjonen diskuterte utdanningsinstitusjonenes betydning regionalt og om og eventuelt på hvilken måte dette bør reflekteres i lovarbeidet.

Under temaet “digitalisering i UH-sektoren” fikk utvalget først en presentasjon om digitalisering i høyere utdanning og forskning av fagdirektør Ingrid Melve i Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Melve pekte på behovet for endringsevne for digitalisering: Digitalisering skjer trinnvis. Vi trenger lover som åpner for muligheter og det er viktig å tenke innebygd personvern og sikkerhet underveis i prosessen. Utvalget fikk deretter en presentasjon om digitale verktøy i undervisning og vurdering – muligheter og utfordringer, av professor Christian Jørgensen ved UiB/Centre for excellence in biology education (BioCEED).

Utvalget møtte videre styreleder i Unis – The University Centre in Svalbard, Morten Hald, som holdt en presentasjon om universitetssenterets drift og organisering på Svalbard.

Til sist besøkte utvalget Norges Arktiske Universitetsmuseum i Tromsø, hvor visedirektør Anita Maurstad holdt en presentasjon om Universitetsmuseet. Deretter fikk utvalget en omvisning i museet av formidlingskonsulent Per Helge Nylund.