Tekna – Teknisk naturvitenskaplig forening er en fagforening som organiserer arbeidstakere med teknisk og naturvitenskaplig masterutdanning. Tekna representerer over 78 000 medlemmer og organiserer over 3300 medlemmer i UH-sektoren, fordelt som ansatte på universiteter og høgskoler i Norge.