Møtet og påfølgende paneldebatt var arrangert av Forskerforbundet i samarbeid med lokallaget ved UiO. Rektor Svein Stølen var til stede. Aune fortalte om utvalgets arbeid, som startet opp nå i høst. Hun svarte på spørsmål og mottok innspill.