Målet med å bruke klart språk er at de som leser teksten finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke det de finner til å gjøre det de skal. For å nå målet om klart lovspråk, bruker utvalget hjelpemidler som er utviklet av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) for de som skriver lov- og forskriftstekster:

  • Veiledningshefte: Et klarere lovspråk – Kom i gang! Tips og inspirasjon til deg som skriver lover.
  • Sjekkliste for klart lovspråk
  • Råd og tips om skriveverksteder

Hjelpemidlene inneholder skriveråd og tips, og målet er å bidra til å gjøre lovspråket mer forståelig.