Universitets- og høyskolelovutvalget trenger informasjon om hvordan universitets- og høyskoleloven og studentsamskipnadsloven fungerer i praksis. For å sikre at utvalget får gode og relevante innspill fra aktører med tilknytning til universitets- og høyskolesektoren, har vi arrangert åpne innspillsmøter om enkelttema. I tillegg har utvalget hatt møter med studenter, ansatte, universiteter, høyskoler og andre underveis i arbeidet.