Universitets- og høyskolelovutvalget trenger informasjon om hvordan universitets- og høyskoleloven og studentsamskipnadsloven fungerer i praksis. For å sikre at utvalget får gode og relevante innspill fra aktører med tilknytning til universitets- og høyskolesektoren, arrangerer vi åpne innspillsmøter om enkelttema. I tillegg avtaler utvalget møter for å holde god dialog med studenter, ansatte, universiteter, høyskoler og andre underveis i arbeidet. De som ønsker et møte kan sende en epost til uhlovutvalget@kd.dep.