Vi ønsker innspill fra alle som er interessert i høyere utdanning, enten det gjelder studentene, arbeidsforholdene til ansatte eller hvordan vi sikrer høy kvalitet i forskning og utdanning generelt. Send innspillet ditt til uhlovutvalget@kd.dep.no eller bruk skjemaet under.