Kortvarige styreverv er en utbredt praksis hva gjelder studenter, og det hemmer den reelle påvirkningskraften studentmassen har lokalt og nasjonalt. Dette fordi studentene trenger tid for å innrette seg i et verv, tilegne seg godt nok faglig kompetanse og fullt ut forstå funksjonen til sitt verv. Å utvide styreperioden vil kanskje ekskludere noen fra å søke verv, men det vil derimot gi en bedre stabilitet for de som søker, og kanskje gi grobunn for å heve statusen på disse vervene.

Mitt forslag i førsteomgang: endre UH-loven §9-4 punkt 3. Studentrepresentanter til høgskolestyret skal velges for inntil to år av gangen. Dette gir institusjonene frihet til å føre det tidsrommet som passer dem selv best.