Studentparlamentet ved UiB ønsker at utvalget ser på § 4-1(2), bestemmelsen “enstemmig”.

Vi mener dette er en uforholdsmessig skjev vekting av stemmegrunnlag, og ønsker betegnelsen “enstemmig” ut av lovteksten. Dette åpner for en teoretisk mulighet hvor én student kan velte alle andre oppmøtte studenters mening.