Gjennomførte møter

 

Frokostmøte hos Forskerforbundet om midlertidighet og gode forskerkarrierer ved universitetene, 4. oktober 2018 i Oslo

Utvalgsleder Helga Aune deltok på frokostmøte med tittelen «Gode forskerkarrierer ved universitetene – hvor er de?» i foajeen i realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo (UiO). Møtet og påfølgende paneldebatt var arrangert av Forskerforbundet i samarbeid med lokallaget ved UiO. Rektor Svein Stølen var til stede. Aune fortalte om utvalgets arbeid, som startet opp nå i høst. Hun svarte på spørsmål og mottok innspill.

 

Møte med Studentsamskipnadsrådet, 16. oktober 2018 i Fredrikstad

Utvalgsleder Helga Aune og utvalgets sekretariat møtte Studentsamskipnadsrådet i forbindelse med rådets årsmøte i Fredrikstad. Alle de 14 studentsamskipnadene er representert på det årlige møtet. Aune redegjorde for utvalgets arbeid, særlig den delen av mandatet som handler om studentvelferd og studentsamskipnader. Utvalget fikk enkelte innspill fra studentsamskipnadene. Utvalgsleder ønsket velkommen ytterligere innspill fra studentsamskipnadene om hvordan regelverket fungerer i dag og om det er behov for endringer.

 

UHR – Administrasjon, 22. november i Oslo

Utvalgsleder Helga Aune stilte på UHR – Administrasjon sitt møte 22. november og presenterte arbeidet til lovutvalget. Hun la spesielt vekt på fremdriftsplanen og hvilke tema utvalget skal behandle når, for å skape forutsigbarhet for utdanningsinstitusjoner som ønsker å komme med innspill til lovutvalget. Universitets- og høyskolerådet (UHR) har allerede gitt skriftlige innspill til lovutvalget, men viste stor interesse på møtet for å komme med flere innspill. UHR – Administrasjon er UHRs fellesstrategiske enhet for administrative fellesoppgaver innenfor medlemsinstitusjonenes forvaltningsområde.

 

Møte med fagforeningene, 5. desember 2018 i Oslo

Utvalget inviterte hovedsammenslutningene LO, Akademikerne, Unio og YS, samt alle underorganisasjonene til et møte om arbeidsrettslige problemstillinger i UH-sektoren. Målet var å informere om utvalgsarbeidet og få innspill fra fagforeningene om tema knyttet til ansettelse og karrieremuligheter, som reguleres av universitets- og høyskoleloven.

Utvalgsleder innledet om arbeidet til utvalget, og de fire hovedsammenslutningene holdt deretter hvert sitt korte innlegg. De fremmøtte hadde interessante diskusjoner om utfordringer for ansatte ved UH-institusjoner. Blant temaene som ble diskutert var blant annet arbeidsmiljø, stillingsvern, stillingsstruktur og karriereløp, medbestemmelse for de ansatte, bruken av midlertidig ansettelser og rekrutteringspolitikk.

Det ble understreket at konkurranseevnen til UH-institusjonene blir viktig i fremtiden. En forutsetning for god konkurranseevne er trygge og gode arbeidsplasser.

Utvalget mottok svært mange gode innspill som tas med i det videre arbeidet.

 

Kontaktkonferansen mellom Kunnskapsdepartementet og universitets- og høyskolesektoren, 15. januar 2019 i Oslo

Utvalgsleder Helga Aune var til stede på den årlige kontaktkonferansen mellom myndigheter og UH-sektoren.

 

Møte med ledelsen ved Universitetet i Oslo, 5. februar 2019

Utvalgsleder Helga Aune møtte ledelsen og styret ved UiO og fortalte om utvalgets arbeid.

 

Planlagte møter

 

Møte med Forskerforbundets hovedstyre 7. mars 2019, Oslo

Utvalgsleder Helga Aune møter Forskerforbundets styre for å fortelle om utvalgets arbeid.

 

Årsseminar for Leger i vitenskapelige stillinger 4. april 2019, Oslo

Utvalgsleder Helga Aune deltar på Årsseminar for Leger i vitenskapelige stillinger og forteller om utvalgets arbeid.