Fakta om universitets- og høyskolesektoren:

  • 290.000 studenter
  • 40.000 ansatte
  • 21 statlige universiteter og høyskoler
  • 26 private høyskoler
  • 14 studentsamskipnader

Kilde: Database for statistikk om høyere utdanning